Życzenia świąteczne Zarządu.

„Staropolskie życzenia na Boże Narodzenie”

I my Zarząd życzymy Wam radości,

aby wszystkim się darzyło,

z roku na rok lepiej było.

Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!