BB
fb inst

O nas

STRUKTURA CECHU

WALNE ZGROMADZENIE to najwyższy organ Cechu. Zebranie wszystkich członków zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku.

ZARZĄD – organ wykonawczy Cechu, ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

        Skład Zarządu: 

Starszy Cechu – Tomasz Krajewski

Podstarszy Cechu – Róża Kuboszek

Członek Zarządu – Leon Kwaśny

Członek Zarządu – Wiesław Kowol

Członek Zarządu – Kazimierz Matuszek